e องค์ความรู้ในระดับตำบล (KM) e  

 

การใช้ปูนขาวกำจัดโรคข้าวใบไหม้

     

   โรคใบไหม้1) กำจัดโดยนำปูนขาว1กก.+ น้ำ5ลิตร หมัก1คืน นำมาผสมกับน้ำ20ลิตร
       
โรคใบไหม้2) ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาบริเวณที่มีการระบาดของโรค

ช่วงนี้เกษตรกรเริ่มปลูกข้าว ส่วนใหญ่ในทุกพื้นที่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับข้าวที่ปลูก โดยเฉพาะโรคใบไหม้ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเกือบทุกพื้นที่ เกษตรกรบางส่วนไม่ทราบถึงวิธีการป้องกันและกำจัดจึงนำสารเคมีมาใช้ในนาข้าวเพื่อกำจัดโรคซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่างๆมากมายตามมา จึงอยากแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในข้าวด้วยวิธีการง่ายๆ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

กรณี คุณเลย อินต๊ะนางแล เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง แต่มักประสบปัญหาเรื่องโรคใบไหม้ในข้าวอยู่เป็นประจำทุกปี จึงได้สอบถามมายังรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายถึงสาเหตุของการเกิดโรคและวิธีป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในข้าว
          ทีมงานประสานไปยัง คุณหวัน เรืองเตื้อ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน กล่าวว่าลักษณะของโรคนี้ในระยะกล้าจะมีแผลที่ใบข้าวเป็นสีน้ำตาลรูปวงรีคล้ายตา และมีสีเทาอยู่กลางแผล เชื้อของโรคนี้สามารถกระจายไปได้โดยลมและน้ำ นอกจากนี้ยังระบาดทำความเสียหายแก่ต้นข้าวได้ทุกระยะตั้งแต่ระยะกล้า ระยะแตกกอจนถึงระยะออกรวง เชื้อจะระบาดได้รวดเร็วมาก

สาเหตุของโรคใบไหม้ในข้าวมีดังนี้คือ
   1.สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ความชื้นในอากาศสูงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราและไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไหม้ข้าว
   2.มีสาเหตุมาจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานโรค เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้
   3.สาเหตุมาจากเกษตรใส่ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน (ยูเรีย) มากเกินกว่าที่พืชต้องการ


การใช้ปูนขาวกำจัดโรคข้าวใบไหม้
วิธีการป้องกันและกำจัดโรค
            ให้นำปูนขาว 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 5 ลิตร หมักไว้ 1 คืน หลังจากนั้นนำมาผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวให้ทั่วในบริเวณที่โรคระบาด (ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับการระบาดของโรค)
             ในกรณีที่แปลงโรคใบไหม้ระบาดจนทั่วทั้งแปลงนาให้ใช้ปูนขาว 50 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ หว่านให้ทั่วก่อนปลูกข้าว จึงขอเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยหมั่นสำรวจแปลงกล้า หากพบลักษณะของโรคไหม้เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่แปลงกล้า ควรลดปริมาณน้ำในแปลงกล้าจนแห้ง และงดการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนทันที

สารป้องกันกำจัดโรคไหม้ของข้าว

ชื่อสามัญ ชื่อการค้า อัตราการใช้ หมายเหตุ

บลาสติซิดินเอส
(blasticidin-s)

บลาเอส
(Bla-s 2.4% EC)

15-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
 

ของเหลวละลายน้ำ
 

อีดิเฟนฟอส
(ediphenphos) 

ฮิโนซาน
(Hinosan 50% EC)

15-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
 

ของเหลวละลายน้ำ
 

ไอบีพี 
(IBP) 

 คิตาซิน
(Kitazin 48% EC)

15-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
 

ของเหลวละลายน้ำ
 

ไอโซโปรธิโอเลน
(isoprothiolane)  

ฟูจิวัน
(Fuji-1 40% EC)

40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
 
ของเหลวละลายน้ำ
 

 คาร์เ็บ็นดาซิม
(carbendazim) 

เดอโรซาล
(Derosal 60% WP)

10-16 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
 
ผงละลายน้ำ
 
 

บาวิสติน 
(Bavistin 50% WP)

10-16 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
 
ผงละลายน้ำ
 

คาซูกะมัยซิน   
(kasukamycin) 

คาซูมิน  
(Kasumin 2% WP)

20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
 
ผงละลายน้ำ
 

ไตรไซคลาโซล
(tricyclazol) 

บีม  
(Beam 75% WP)

10-16 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
 
ผงละลายน้ำ
 

บีโนมิล +ไธแรม
(benomyl+thiram)  

 เบนเลท-ที
(Benlate-T 20% WP)

3 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 ก.
 
ผงละลายน้ำ
 

ไธอะเบ็นดาโซล
(thiabendazol) 

เทคโต
(Tecto 90% WP)

10-12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
 
ผงละลายน้ำ
 

ไธโอฟาเนท เมทธิ
(thiophanate-methyl)

 ทอปซินอ็ม
(Topsin-M 75% WP)

  10-15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร    ผงละลายน้ำ
 

 ผู้ถอดองค์ความรู้  นายเอกภาส  สุขสูงเนิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-261157  

 หน้าแรก