ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร / พนักงานและลูกจ้างประจำ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์